Yukos Claims Administration
www.YukosClaims.com

VÄLKOMMEN TILL WEBBPLATSEN FÖR YUKOS CLAIMS ADMINISTRATION

VIKTIG UPPDATERING

Tidsfristen för att skicka all begärd betalningsinformation är nu 19 juli 2017.

Senast uppdaterad den 6 juli 2017

VIKTIG UPPDATERING ANGÅENDE TILLKÄNNAGIVANDE OM FASTSTÄLLANDE AV ANSPRÅK

Tillkännagivande om fastställande av anspråk har skickats till alla som har gjort anspråk för att meddela huruvida deras anspråk har godkänts eller avslagits. Tillkännagivande har skickats via e-post till samtliga fordringsägare som har lämnat giltiga e-postadresser. Kontrollera därför din mapp med skräppost, om du inte har tagit emot tillkännagivandet. Om du inte har lämnat en giltig e-postadress har tillkännagivandet om fastställande skickats till den adress som vi har registrerat för dig.

Berättigade fordringsägare som bor i Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Ryssland, Sverige, Schweiz, Storbritannien eller USA (”målgruppsländer”) ska logga in på den säkra portalen för handläggning av betalningar med hjälp av inloggningsuppgifterna som angavs i tillkännagivandet om fastställande och följa instruktionerna på portalen för att ange sina betalningsuppgifter. Tidsfristen för att skicka all begärd betalningsinformation är 6 juli 2017. Ytterligare information om betalningar anges nedan:

  • Berättigade fordringsägare som bor i Ryssland
  • Fördelning till berättigade fordringsägare som bor i Ryssland kommer att överföras i ryska rubel, efter att korrekta bankuppgifter har mottagits.

    Berättigade fordringsägare som bor i Ryssland och som inte tillhandahåller fullständiga och korrekta bankuppgifter genom betalningsportalen kommer inte att ha rätt till betalning.

  • Berättigade fordringsägare som bor i andra målgruppsländer än Ryssland
  • Berättigade fordringsägare som bor i andra målgruppsländer än Ryssland kan välja att ta emot betalning genom elektronisk överföring eller med check i US-dollar. Berättigade fordringsägare som begär betalning genom elektronisk överföring kommer att få betalt i deras lands officiella valuta, till gällande marknadskurser vid tidpunkten för betalningen. Berättigade fordringsägare inte väljer en betalningsmetod, eller som tillhandahåller felaktiga eller ofullständiga bankuppgifter, kommer att få sin betalning med check.

  • Fördelning till berättigade fordringsägare som bor utanför målgruppsländerna
  • Fördelning till berättigade fordringsägare som inte bor i ett målgruppsland kommer att få betalt med check i US-dollar. Om du inte bor i ett målgruppsland, behöver du inte logga in på webbsidan för att få betalt.

Vi ber dig vänligen kontakta oss om din e-postadress eller några andra kontaktuppgifter förändras.

Vänligen fortsätt att kontrollera denna webbplats för uppdaterad information. Om du har några frågor, se VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR, som uppdaterades nyligen.

Senast uppdaterad den 15 juni 2017

Om någon information på engelska på den här webbplatsen skiljer sig från information på något annat språk gäller den engelska texten.