Yukos Claims Administration
www.YukosClaims.com

WELKOM OP DE CLAIMBEHEERWEBSITE VAN YUKOS

BELANGRIJKE UPDATE BETREFFENDE HET TEKORTKOMINGSPROCES

Naar alle claimanten die een gebrekkige claim hebben ingediend, werd een kennisgeving van tekortkoming gestuurd. De deadline voor ontvangst van alle reacties was 45 dagen na de datum van de kennisgeving. De deadline voor het reageren op een kennisgeving van tekortkoming is verstreken en reacties worden niet langer geaccepteerd.

Zodra de Claimbehandelaar zijn beoordeling van alle reacties op de kennisgevingen heeft afgerond, zullen de claimanten met afgewezen claims op de hoogte worden gebracht via e-mail en wordt contact opgenomen met claimanten met aanvaarde claims voor bijkomende informatie. Gelieve zeker contact met ons op te nemen indien uw e-mailadres of andere contactgegevens wijzigen.

Blijf deze website raadplegen voor bijgewerkte informatie. Als u vragen hebt, kunt u de Veelgestelde vragen raadplegen, die onlangs werden bijgewerkt.

Achtergrond

Enkele voormalige buitenlandse dochterondernemingen van Yukos Oil Company (de “Yukos Groep”) hebben activa te gelde gemaakt en meerdere juridische procedures gevoerd met het doel om uiteindelijk een aantal geldelijke uitkeringen te kunnen doen aan voormalige aandeelhouders van Yukos Oil Company. Aangezien de vereffening van de resterende activa van de Yukos Groep een voortschrijdend proces is, wordt een gedeelte van de opbrengsten, conform de beslissing van de Yukos Groep, in een fonds gestort (het “Uitkeringsfonds”), om op een doorlopende basis te worden uitgekeerd aan de voormalige aandeelhouders van Yukos.

Kom ik in aanmerking?

U komt mogelijk in aanmerking voor een uitkering wanneer u gewone aandelen of ADR's van Yukos gekocht, verworven of gehouden hebt tussen 2 juli 2003 tot en met 28 november 2007, ongeacht uw woonplaats of waar deze aandelen werden gekocht.

Kennisgevingen en Claimformulieren zijn gemaild naar potentieel in aanmerking komende voormalige aandeelhouders van Yukos. De deadline voor het indienen van een vordering is verstreken. U kunt de Kennisgeving bekijken door hier te klikken.

De Claimbehandelaar, Garden City Group, LLC, is ingeschakeld om zorg te dragen voor de ondersteuning van het beheer en het proces van de uitkering van het Uitkeringsfonds.

Laatst bijgewerkt op 25 april 2017

In het geval van verschillen in de informatie tussen deze Engelse en de informatie in andere talen, prevaleert de Engelse tekst.